CONCURSUL JUDEȚEAN ”CHEIA SUCCESULUI”

Selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, an școlar 2021-2022


Rezultate finale și premii

În ordinea descrescătoare a rezultatelor obținute la selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași și în limita celor 29 de locuri disponibile, candidații vor depune la secretariatul liceului dosarul de înscriere.
Dosarele vor conține:
- Copie după certificatul de naștere al elevului;
- Copii după cărțile de identitate ale părinților/susținătorilor legali;
- Fișa cu vaccinările.

Părintele/susținătorul legal va semna un contract educațional cu instituția de învățământ - Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
În cazul în care dosarul personal al elevului admis în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași nu a fost depus în perioada 7-11.06.2021, în intervalul orar 8.00 -15.00, locul va fi ocupat de următorul candidat, în ordinea descrescătoare a mediei de la selecția elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a. 


Subiect şi barem Matematică, 29 mai 2021

Subiect şi barem Limba şi Literatura Română, 29 mai 2021

Repartiția elevilor în sălile de concurs (Anexa 1)

Schema orelor de acces în sălile de concurs (Anexa 2)

Anunț privind modalitatea desfășurării selecției elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

Extras din Procedura operațională privind modalitatea desfășurării selecției elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a la Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” Iași

Modele de subiecte

--Subiect şi barem Matematică

--Subiect şi barem Limba şi Literatura Română

Saturday the 27th. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins