Scurt istoric

      Liceul „Al. I. Cuza” din Iaşi a fost înfiinţat în septembrie 1955, conform Deciziei cu nr. 390, sub numele de Şcoala Medie Mixtă nr. 3. Funcţiona în localul Şcolii ani nr. 2, din Strada Vasile Lupu (actualul corp B al Şcolii „B. P. Hasdeu”). Corpul B
      Devine Şcoala Medie Mixtă nr. 7, denumire sub care o găsim până în 1959 când i se atribuie numele de Liceul nr. 7 „Al. I. Cuza”, primind totodată fondurile necesare construirii unui local propriu, în strada Ion Creangă, unde se mută în 1961. Este vorba despre actualul corp principal al Şcolii generale nr. 22,” B.P. Haşdeu”. Construcţia actualului sediu al liceului, din strada I. Creangă nr. 37 a fost terminată abia în anul 1968.
       De la început şi până în anul 1970, şcoala cuprinde toate ciclurile de învăţământ cu o pondere tot mai mare a celui liceal. În perioada 1970-1977 regăsim aici doar clasele de liceu ( a IX-a -a XII-a), iar din 1977 este transformat, asemenea şi altor licee din Iaşi şi din ţară, în liceu industrial cu profil mecanic. El şi-a menţinut, prin calitatea educaţiei promovată, un loc important în sistemul instructiv-educativ al judeţului Iaşi, absolvenţii lui urmând, adesea, facultăţi umaniste.
Corpul B
      Evenimentele din decembrie 1989 au deschis o nouă pagină în istoria şcolii ea regăsindu-şi vocaţia de liceu teoretic. Faptul devine realitate în septembrie 1990, clasele de industrial ca şi cele serale intră în lichidare şi se introduc profiluri specifice liceelor teoretice cum ar fi matematica-fizică, chimie- biologie, limbi moderne. A fost printre primele trei licee din judeţul Iaşi care au introdus clase de profil istorie-socio-umane şi a reînfiinţat clase de gimnaziu, multe cu studierea intensivă a limbilor străine, gândite ca o pepinieră.
      În ciuda greutăţilor vremii, liceul „Al. I. Cuza” a rezistat, dovedindu-se multă vreme un reper printre şcolile ieşene. Destinul său marcat de suişuri şi coborâşuri datorate în special contextului istoric se află totuşi sub semnul progresului, acesta fiind dat mai ales de eforturile dascălilor şi aspiraţiile elevilor care vor demonstra ca liceul mai are în continuare multe de dovedit.

Monday the 15th. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins