BACALAUREAT 2024


Anunț contestații Bacalaureat 2024

Model cerere contestație Bacalaureat 2024


Atribuțiile candidaților


În atenția candidaților!
Accesul candidaţilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30
Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., precum şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va fi eliminat din examen.
Se interzice candidaţilor să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul.
Încălcarea regulilor menţionate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi sunt eliminaţi de la proba în cauză; lucrările candidaţilor eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă se anulează.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.
Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii foloseasc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor trebuie să folosească numai creion negru; pentru proba scrisă „D” la disciplinele „Matematică” și „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.
Este interzisă folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul, cu excepția instrumentelor compensatorii prevăzute pentru candidații cu tulburări specifice de învățare.
Candidații trebuie să se folosească numai hârtia distribuită de către asistenţi.
Repartizarea candidaților pe săli este afișată la avizierul școlii.
Repartizarea va fi modificată pentru fiecare zi de examen!

Monday the 15th. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins