Membrii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii)
Responsabil:
    prof. Brînză Cristina
Membri:
    prof. Foca Gabriela (coordonator din partea CA)
    prof. Dragomirescu Claudia
    prof. Chitic Claudia
    prof. Liliana Gherghelaş (lider sindicat)
    Grigoriţă Delia (reprezentant al elevilor)
    Macsiniuc Delia (reprezentant al părinţilor)

Cadrul legal

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005. În virtutea acestei reglementări a fost constituită la nivel central Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), iar la nivelul unităţilor de învăţământ s-au constituit Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC).
-- OUG 75/2005
-- Legea 87/13 aprilie 2006
-- Ordin privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în educație
-- Repere conceptuale și metodologice

Documente utile

Plan de dezvoltare instituțională 2014-2019 (Revizie 2017)

Comisii de lucru

Wednesday the 23rd. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins