Cadrul legal

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005. În virtutea acestei reglementări a fost constituită la nivel central Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), iar la nivelul unităţilor de învăţământ s-au constituit Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC).
-- OUG 75/2005
-- Legea 87/13 aprilie 2006
-- Ordin privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în educație
-- Repere conceptuale și metodologice

Documente utile

Friday the 21st. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins