Membrii CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii)
Responsabil:
    prof. Brînză Cristina
Membri:
    prof. Foca Gabriela (coordonator din partea CA)
    prof. Dragomirescu Claudia
    prof. Chitic Claudia
    prof. Acatrinei Delia (lider sindicat)
    Grigoriţă Delia (reprezentant al elevilor)
    Bidirliu Mihai (reprezentant al părinţilor)

Cadrul legal

Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar este reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005. În virtutea acestei reglementări a fost constituită la nivel central Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), iar la nivelul unităţilor de învăţământ s-au constituit Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC).
-- OUG 75/2005
-- Legea 87/13 aprilie 2006
-- Ordin privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calității în educație
-- Repere conceptuale și metodologice

Documente utile

Proiect Buget 2022

Proiect Buget 2021


Raport Execuție Bugetară 2021

Buget 2021

Raport Execuție Bugetară 2020

Buget 2020

Proiect Buget 2020

Buget 2019

Proiect de dezvoltare instituțională 2019-2024

Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție

Monday the 15th. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins