Viziunea școlii

Școala - un magnet care atrage energii neprelucrate și emană informație, cultură, educație, spre un produs superior, apt pentru a face față exigențelor majore ale societății românești, în contextul integrării în Uniunea Europeană


Misiunea școlii

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Iași își propune să devină un nucleu de educație în comunitate, prin respectarea dreptului fiecărui copil/tânăr/adult la educație, fără discriminare, prin promovarea unui învățământ de calitate, care să formeze oameni competenți, receptivi la schimbare, animați de dorința respectării principiilor morale, legilor țării, valorilor democrației.


Ținte strategice

  • Crearea în școală a unui climat de siguranță și confort
  • Asigurarea egalității de șanse în educație, prin sprijinirea elevilor cu cerințe educative speciale și a celor proveniți din familii defavorizate
  • Creșterea preocupărilor pentru activitatea cu elevii capabili de performanță
  • Dezvoltarea parteneriatului cu instituțiile comunitare
  • Întărirea gimnaziului, în scopul creării unui puternic centru de educație
  • Reconsiderarea imaginii școlii, ca unitate deschisă, performantă, competitivă, europeană
Friday the 21st. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins