Viziunea școlii

Școala - un magnet care atrage energii neprelucrate și emană informație, cultură, educație, spre un produs superior, apt pentru a face față exigențelor majore ale societății românești, în contextul integrării în Uniunea Europeană


Misiunea școlii

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” din Iași își propune să devină un nucleu de educație în comunitate, prin respectarea dreptului fiecărui copil/tânăr/adult la educație, fără discriminare, prin promovarea unui învățământ de calitate, care să formeze oameni competenți, receptivi la schimbare, animați de dorința respectării principiilor morale, legilor țării, valorilor democrației.


Ținte strategice

  • Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale
  • Creşterea accesului la educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse
  • Promovarea performanţei în educaţie
  • Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului
  • Dezvoltarea de parteneriate în vederea susţinerii educaţiei permanente
  • Adaptarea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele educaţionale europene

Monday the 15th. Liceul teoretic "Al. I. Cuza" Iasi © 2012-2013 Toate drepturile rezervate. | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins